Free running

Free-running

เป็นกีฬาในรูปแบบใหม่ที่พัฒนามาจากความต้องการอิสรภาพในการเคลื่อนไหวของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมือง กีฬาชนิดนี้มีจุดกำเนิดที่ประเทศฝรั่งเศส เป็นการใช้ร่างกายของเราเองเท่านั้นโดยที่ปราศจากการพึ่งพาอุปกรณ์ช่วยใด ๆ ใช้ร่างกายไปในการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ โดยสถานที่นั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นทางเดินปกติ เป็นที่โล่งไร้สิ่งกีดขวาง แต่อาจจะเป็นที่ที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและเส้นทางคดเคี้ยว วิธีการก็คือคุณจะต้องนำตัวเองผ่านพ้นไปด้วยลีลาท่าทางที่คล่องแคล่วสวยงาม ดังนั้นอาจจะเป็นการตีลังกา กระโดดสูง ปีนป่าย สะพานโค้งหรือด้วยวิธีใดก็ตามที่ดูว่องไวและราบรื่นกลมกลืนไปกับเส้นทางนั้น นับว่าเป็นกีฬาที่ใช้ความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งของร่างกายอย่างมาก ต้องการไหวพริบและสติปัญญาแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า การฝึกฝนร่างกายของเรา

 

หลายคนกังวลว่าแม้กีฬาชนิดนี้จะดูเป็นการได้ออกกำลังกายทุกส่วนของร่างกาย และได้เพิ่มทักษะต่าง ๆ ได้อย่างดี แต่ในเรื่องของอันตรายเมื่อเล่นกีฬานี้นั้นเป็นอย่างไร ตอบข้อสงสัยนี้ให้คลายกังวลได้โดยง่ายก็ขอบอกเลยว่า กีฬานี้เป็นกีฬาที่มีความปลอดภัยสูง เพราะสถานที่เล่นกีฬาจะถูกจำกัดขอบเขตเฉพาะเอาไว้ในการเล่นซึ่งได้สำรวจถึงความปลอดภัยสูงก่อนอันดับแรก