Mountain-Climbing

กีฬา Extreme , Mountain Climbing ควรมีการเตรียมตัวอย่างไร ?

May 23, 2019 admin 0

Mountain Climbing คือ การปีนภูเขาโดยสามารถปีนได้ทั้งแนวสูงและแนวขวาง มีเป้าหมายสูงสุด คือการขึ้นสู่จุดสูงสุดตามกำหนด โดยไม่ให้มีการตกง่ายๆ นั่นเอง ความจริงแล้ว Mountain Climbing มีหลายประเภท หากแต่กีฬาหลักที่ปีนกันในประเทศไทย จะเป็น Sport Climbing คือ ใช้อุปกรณ์ป้องกัน Mountain Climbing มีความสนุกอย่างไร ? ‘Mountain Climbing’ เป็นกีฬาซึ่งต้องใช้ทั้งกำลังกาย […]